Vi har placerat ut elevborden i flera klassrum!

Mariebergsskolan åk 7-9, Karlstad. Vi har antagit en hälsoprofil med syfte att öka våra elevers välmående. Vi vill motverka en negativ trend med ökade hälsoproblem bland unga. Hälsoprofilen betraktas som en process och bearbetas av profilgruppen utifrån elevernas och personalens önskemål och behov, säger rektor Mikael Rundh.

Hälsoprofilen inriktar sig på såväl psykosocial- som fysisk hälsa och ska synas och märkas i Mariebergsskolans verksamhet i stort och smått under hela läsåret. Vi vill genom vår hälsoprofil lyfta fram hälsa som en naturlig del av vardagen i skolan med visionen om att ge eleverna ett livslångt förhållningssätt till goda vanor.

Profilen lutar sig mot en omfångsrik forskningsbakgrund som visar hur fysisk aktivitet främjar psykiskt välbefinnande. Det som införts är ett extra hälsopass för alla våra elever, utökade val som främjar den fysiska aktiviteten på elevens valtid, inför aktivitetsbibliotek och det fungerar på amma sätt som ett vanligt bibliotek. I det här fallet lånar man grejer som uppmuntrar till aktivitet på raster.

En del i vår hälsoprofil är att vi investerat i höj- och sänkbara bord till eleverna. Vi har borden utspridda så de finns i stort sett att tillgå i varje klassrum. Syftet är man kan välja att använda dem om man önskar och hittills har det varit ett framgångsrikt koncept då de används frekvent av många olika elever. De står strategiskt till i klassrummen och används för våra elever på högstadiet, åk 7-9. Vissa har valt att ha dem längst fram och några har valt att ha dem längre bak i klassrummet. Möjligheten att flytta dem på ett enkelt sätt i klassrummet är uppskattat och kanske till och med ett måste inom skolans värld.

Det är lite svårt att  utvärdera arbetsmiljön efter så kort men det som framhävts är att det är väldigt uppskattat med borden. Kommentarer som: “Skönt att få stå då vi sitter stora delar av dagen.”, “Elever som har mycket energi i kroppen mår bra av att få stå upp under lektioner.”

Bilder: Karlstad Kommun