Solbackeskolan F-6, Göteborg

Solbackeskolan är en F-6-skola som ligger vackert i norra Bergsjön i östra Göteborg.

Varför har ni valt att investera i StandUp Skola?
Många barn idag rör sig för lite. Många av eleverna på vår skola har inte någon idrottsaktivitet på fritiden. Ståborden är en av satsningarna vi gör i det hälsofrämjande arbetet på skolan. Andra satsningar är samarbetet med föreningar för idrottsaktivieter i anslutning till skolans slut. För tillfället har vi samarbete med IFK Göteborg som har en fotbollsträning per vecka för elever i åk 4-6 samt Cirkus Unik som har cirkusskola en gång i veckan för yngre elever.

Vi har också hört/ läst  att många har lättare att fokusera sig då de står upp. Har tagit till mig mycket ur boken Hjärnstark* som vi även köpt in till all personal.

Vilka skäl har vägt tyngst för er?
Hälsa.

Hur har ni tänkt att möblera era klasssrum?
Varierar, eftersom vi nu har en klassuppsättning med bord.

Hur ser du på er digitalisering och hur jobbar ni med att få in detta på ett smart sätt i klassrummet?
Vi har projektor och interaktiv tavla i klassrummet. Vi håller på att försöka utöka tillgången på iPads på lågstadiet. Det är bra om det finns några verktyg till varje klass så att de är lättillgängliga och en naturlig del i undervisningen. Inte “nu ska vi arbeta med iPads” utan “nu ska vi träna på multiplikationstabellen med hjälp av stencil/ iPads/ förhöra varandra med multiplikationskort…” – hoppas ni förstår andemeningen. Vi behöver också ge personalen förutsättningar för kompetensutveckling och har planer på att göra det lite mer under nästa läsår.

Petra Jerne
Rektor Solbackeskolan, Göteborg

*Se ett längre YouTube-klipp där författaren Anders Hansen till boken Hjärnstark berättar om hur motion och träning stärker din hjärna.