Film om StandUp DESK & aktiva klassrum

Film om StandUp DESK & aktiva klassrum

StandUp Skola är det smarta och hälsosamma alternativet till den traditonella skolbänken. Våra höj- och sänkbara elevbord är lätta att anpassa för så väl små som stora elever. Den steglösa höjden justeras enkelt manuellt, ingen el krävs.

I varje arbetsplats ingår förutom ett ståbord också en mjuk matta som ger skön avlastning och det gör det bekvämare att stå längre perioder. Som tillbehör finns en ljuddämpande bordsskärm samt en förvaring för t ex surfplatta eller laptop.

Enligt skollagen ska varje skola ha en miljö som främjar elevhälsa och välmående. Ståbord istället för vanliga traditionella skolbänkar är en naturlig investering för skolor som vill ge sina elever en aktiv studiemiljö där varje barn får möjligheten att prestera sitt bästa. Stå upp och jobba även i skolan!

Engagera dig

Engagera dig

ActiveS sortiment är framtaget tillsammans med elever och pedagoger. Vårt företag och vår produktutveckling bygger på engagemang från de som använder våra bord, rörelsehörnor och andra produkter. Men det handlar det inte bara om produkter utan lika mycket om att skapa ett brett engagemang för mer rörelse och aktivitet i skolvärlden. Ett exempel på det är tävlingen “ Sveriges Piggaste Klassrum ” (under Aktiva initiativ/Events) som vi arrangerat tillsammans med Generation Pep. Förutom fina priser till vinnarna har vi, tack vare tävlingen, kunnat sprida fantastiska ideer till fler klassrum.

Sitter eller står du på ideer om nya produkter eller projekt som ActiveS skulle kunna vara med att förverkliga? Tveka i så fall inte att kontakta oss !

Är du nyfiken kan du läsa mer om våra existerande samarbeten och engagemang här.

Nu är vinnarna utsedda i ActiveS och Generation Peps initiativ Sveriges Piggaste Klassrum

Nu är vinnarna utsedda i ActiveS och Generation Peps initiativ Sveriges Piggaste Klassrum

Stillasittande är ett globalt problem och vi i Sverige är inget undantag, både barn och vuxna sitter stilla i genomsnitt 9 timmar om dagen. Samtidigt visar forskning att aktivitet ökar barns förmåga till inlärning*. Skolan är en viktig aktör och arena för att nå barn och unga och för att inspirera till rörelse. Initiativet Sveriges Piggaste Klassrum lanserades för att sprida goda ex- empel och inspirera till ökad rörelse i skolan. Tävlingen avslutades 1/3 2018. Nu har vinnarna utsetts!

Bakom initiativet står ActiveS och Generation Pep.

Skolor från hela Sverige vinnare i tävlingen!

De vinnande bidragen har på olika sätt inkluderat rörelse och aktivitet med smarta och enkla medel. De har i många fall vävts ihop med pedagogik, samarbete och kreativitet. Något som många skolor och klasser enkelt kan ta efter i sin vardag. De vinnande skolorna har också visat ett stort engagemang, långsiktigt agerande och bra samspel mellan peda- goger och elever!

De 6 bästa bidragen och vinnande skolor är:

•    Visättraskolan F-6, Huddinge

•    Runbacka 9A, Sollentuna

•    Hannaskolan åk 4, Örebro

•    Nya Karlsundsskolan åk 6, Örebro

•    Ålstensskolan F-5, Stockholm

•    Drottninghögsskolan, Helsingborg, Åk5

Mer om varje vinnande skolas motivering hittar ni här: www.piggasteklassrum.se

Här hittar ni årets bidrag: www.piggasteklassrum.se/alla-bidrag/

Initiativet Sveriges Piggaste Klassrum

Skolan kan fylla en viktig roll i att vända den dåliga trenden med för mycket stillasittande och skapa livslånga, positiva vanor för barn och ungdomar. På många håll i landet görs redan bra saker för att skapa en mer aktiv studiemiljö. Det

är dessa initiativ som tävlingen Sveriges Piggaste Klassrum ska fånga upp och sprida till fler. Målsättningen är att skapa en

idébank som alla skolor kan inspireras av.

– Vi vet att det görs bra saker i väldigt många klasser, men vi vill att det ska spridas till ännu fler. Barnen tillbringar väldigt mycket tid i skolan och därför är det angeläget att lyfta den här frågan och ge konkreta lösningar som aktiverar eleverna, säger Henrik Botha, affärsområdeschef på ActiveS.

Lenka Prokopec Karlberg, partneransvarig på Generation Pep säger följande om initiativet:

”Vi tror mycket på kraften i att genom tävlingen involvera barnen och deras fantastiska kreativitet och låta dem kom- ma med sina bästa tips på hur de är aktiva i klassrummet.”

Om ActiveS

ActiveS – en del av Matting AB – arbetar aktivt för en bättre hälsa och goda vanor bland barn och unga.ActiveS är har som mål att minska stillasittandet för elever. Barn som aktiveras genom att stå upp och arbeta i klassrummet förbättrar sin prestation. De minns bättre och får bättre koncentration och tål stress bättre**.

Om Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Bakgrund – Tävlingen ska peppa och inspirera till ökad rörelse i Sveriges klassrum

Sveriges Piggaste Klassrum är en tävling där man samlar de bästa idéerna för en mer aktiv arbetsmiljö för alla som går i skolan.Alla klasser på alla skolor i Sverige har kostnadsfritt kunnat delta. Lärare och elever har tillsammans skickat in sina bästa tips på hur man kan göra sitt klassrum piggare.

Vinnarna får 5 stycken höj- och sänkbara bord att använda i sitt klassrum.

För ytterligare information,

Henrik Botha, affärsområdeschef, henrik.botha@matting.se, 070-648 17 96

Marika Kehrer, kommunikationsansvarig Generation Pep, marika@genpep.se  070-368 55 23

För bilder:

Bilder finns för nedladdning på: https://www.actives.se/bildbank/

Källor

* Ökad fysisk aktivitet ger bättre inlärning – Läs mer på Taylor & Francis Online (engelsk artikel).

**Standing up for learning

Pressinbjudan – Innovation Day 28 maj

Pressinbjudan – Innovation Day 28 maj

Alströmergymnasiets elever i åk 2 på Teknikprogrammets Design- och Produktutvecklingsinriktning vill tillsammans med alingsåsföretaget Matting Office Wellness bjuda in till pressvisning.

Sittsjukan är ett allt större folkhälsoproblem. Så stort att även WHO valt att uppmärksamma det och skapa en ”global action plan”. Utifrån den utgångspunkten kommer eleverna att presentera innovativa idéer och förslag till nya lösningar på temat framtidens hälsosamma arbetsplats.

Dag: tisdag 28 maj

Tid: 13.30-14.30

Plats: Ateljén vid Aulan/Matsalen på Alströmergymnasiet (ingång från Teatervägen), Alingsås

BAKGRUND 

Alingsåsföretaget Matting Office Wellness vill bjuda in de unga och nästa generation arbetstagare i produkt- och konceptutvecklingsarbetet när nya produkter tas fram. För att skapa hållbara koncept och produkter måste de unga tro på och motiveras av dem.

”Vi vill ta del av de ungas innovativa idéer. Vi vill också ge tillbaka till samhället och dela med oss av vår kunskap från arbetslivet till våra unga. Därför har vi inlett ett samarbete med vårt lokala gymnasium Alströmergymnasiet och Teknikprogrammet. Vi kallar projektet Innovation Day,” förklarar Malin Helltén, konceptchef på Office Wellness.

Den 23 april startades projektet Innovation Day då eleverna på Teknikprogrammet först under en halvdags workshop fick lyssna till hur det är att vara produktdesigner, utmaningarna i att skapa hälsa på framtidens arbetsplats och där eleverna också tilldelades ”riktiga” produktutvecklingsuppdrag.

Den 28 maj är det dags för eleverna att redovisa sina innovativa idéer utifrån de produktutvecklingsuppdrag de fått av Office Wellness och arbetat vidare med i skolan.

Vi välkomnar er att delta på visningen och presentationen.

På plats finns:

Karin Elmgren, ämneslärare Design- och Produktutveckling, Alströmergymnasiet
Malin Helltén, konceptchef, Matting Office Wellness
Peter Mathisson, designer

Kontakt och mer information

Malin Helltén, konceptchef Office Wellness
Matting AB

Tfn: 0322-670819

malin.hellten@matting.se
www.mattingofficewellness.se


Matting AB, Tomasgårdsgatan 19, Alingsås, Västra Götaland 441 15, Sverige 

Möblera klassrummet

Möblera klassrummet

Att kunna skapa innovativa, dynamiska och berikande lärmiljöer är en stor del av den moderna, framtida skolan. Hur vi möblerar ett klassrum påverkar hur eleverna upplever och uppfattar rummet men det påverkar också det sociala beteendet. I dagsläget pågår det mycket forskning och studier kring hur miljön runt oss påverkar vår hjärnhälsa. Hur vi läser av och kodar platser har genom vår historia varit viktig för vår överlevnad. Generellt kan man säga att vi trivs bäst i miljöer som utmanar vår hjärna i lagom dos.

Nedan följer några exempel på hur man kan möblera och tips och förslag som kanske kan passa för just ert klassrum. Det är pedagogen som känner sitt klassrum bäst och givetvis måste hänsyn tas till antalet elever, storlek på klassrum, ålder på elever etc. Det är av vikt att eleverna blir delaktiga och får en förståelse för varför och hur de ska stå respektive sitta vid StandUp DESK STUDENT-bord för en optimal ergonomi. I en studie kunde man påvisa att miljön kan påverka elevernas prestation på standardiserade tester med upp till 15%. Genom att noga tänka igenom hur man möblerar i ett klassrum kan flera positiva effekter uppnås.

Beroende på vilka effekter man vill uppnå med sin möblering så kan man placera borden på olika sätt. Vid placering av våra ståbord i små grupper främjar det den sociala interaktionen medan bord som placeras längs en vägg minskar antalet samtal. Eftersom borden är lätta att flytta runt så ger detta användarna möjligheten att anpassa möblering utefter lektionspassets innehåll, mål och syfte.

U-form

En U-formad placering ökar elevernas deltagande. Det blir mer samtal, fler frågor ställs och elevernas delaktighet ökar. Detta sker mellan elev och elev men också mellan elev och pedagog. I denna placering kan man även iaktta att ögonkontakten ökar. Det är mycket positivt när någon ska tala, berätta något eller redovisa. I en klass där klimatet är oroligt bland eleverna passar U-placeringen bra. Det är i denna placeringen lätt för pedagogen att hålla kontakten med alla elever och samtidigt ge de elever som behöver extra uppmärksamhet detta behov tillgodosett. Likaså en bra placering där lektionspassen startas och avslutas samtidigt. Som ett bra komplement finns skärmarna för arbete i den riktade koncentrationen och valmöjligheten av varva stående och sittande blir en naturlig del i arbetet.

Rader

Vid placering av ståborden i rader uppmuntras eleverna till mer självständigt arbete. I denna placering är det oftast lättare att öka avståndet mellan borden, vilket kan underlätta när mycket riktad koncentration och fokus krävs. Likaså kan avståndet mellan borden underlätta avläsning av varandras ansiktsuttryck, gester eller miner. Det kan hjälpa en elev med svårigheter att läsa av  känslouttryck med mera. Cirka en meters avstånd brukar vara lagom för att på ett lätt sätt avläsa varandra. Då slipper vi flytta och flacka med blicken för att få en helhetsbild. Eftersom eleven har ett avstånd emellan påverkas inte omgivningen och eleven väljer att sitta eller stå. Vid denna placering passar bland annat, genomgångar, redovisningar, eget arbete med mera.

Aktivitetsbaserat

I klassrum där lärmiljön utformas utifrån en aktivitetsbaserad tanke så fyller borden en mycket bra funktion. Oftast är det då bäst att placera borden i ett hörn. I vissa fall kanske övriga bord i klassrummet är vanliga bänkar/bord. I ActiveS-hörnan får man då turas om att använda ståborden som ett alternativ till naturlig rörelse. Vid denna placering passar eget arbete bra, exempelvis arbetsschema. Forskning visar att efter 30 minuters stillasittande går hjärnan ner i viloläge. Kroppen signalerar att det är dags för paus och återhämtning och vår koncentrationsförmåga minskar. Genom att ställa sig upp med jämna mellanrum frigör du ny energi så att koncentrationen ökar på igen. När man arbetar vid ActiveS-borden så är det mycket viktigt att prata med eleverna om hur det känns i kroppen när man står upp respektive sitter ner. Varför vi behöver röra på oss och vad som händer i vår hjärna och vår kropp när vi står upp. Genom att skapa denna medvetenhet hos eleverna ökar vi tilltron till den egna förmågan och att de själva kan påverka sitt lärande och mående.

Grupp

Vid grupparbeten och workshops placeras de höj- och sänkbara borden i grupp. De underlättar för samarbete och ökar delaktigheten och ger goda förutsättningar för att lära tillsammans. Arbetar vi aktivt med att skapa goda relationer i en positiv lärmiljö så slappnar våra hjärnor av och får lite återhämtning vilket resulterar att vi blir mer kreativa och får lättare att lösa problem. Detta sätt är en mycket bra möblering när eleverna ska repetera med varandra och förklara för varandra hur de tänkt. Det blir en naturlig plats att uttrycka sig muntligt och ger god träning i att stå och prata inför mindre grupp.

Vi har i våra förslag dragit lärdom av de skolor som redan möblerat med ActiveS Skola elevbord samt tagit hjälp av Hjärnberikad och Linda Bellvik – Linda jobbar med ett entreprenöriellt lärande som stimulerar nyfikenhet och självförtroende och är expert på att alstra arbetsmiljöer och klimat där hjärnan trivs som bäst. Linda har i flera år byggt effektiva lärmiljöer i skolor och utvecklat olika miljöer på arbetsplatser runt om i Sverige – alltid med vår viktigaste råvara som grund: hjärnan.

Sanda Idrottshögstadium, Jönköping

Sanda Idrottshögstadium, Jönköping

Sanda Idrottshögstadium var först ut i Jönköpings Kommun med att investera i ett flertal höj- och sänkbara elevbord från StandUp Skola. Vi passade på att ställa några frågor till rektor Carin Rosjö.

Varför har ni valt att investera i StandUp Skola?
Vi är en skola som vill vara i framkant och ha elever som ska ”hålla” hela livet och ge dem en bra grund att stå på (ha ha). Vi vill också skapa en bra helhet då vi har idrott som inriktning.

Vilka skäl har vägt tyngst för er?
Vi har ju sett på forskning att vi sitter alldeles för mycket och det är en otroligt viktig faktor för oss, att minska sittandet. Vi ser också variationen i arbetsställningar och den allmänna ergonomiska aspekten som väldigt viktigt.

Hur har ni tänkt att möblera era klasssrum?
De kommer förmodligen att bli lite olika men vi kommer att ha dem två och två och naturvetenskapliga ämnen kommer att få dem först och de kommer där att fungera som arbetsstationer.

Hur ser du på er digitalisering och hur jobbar ni med att få in detta på ett smart sätt i klassrummet?
Vi jobbar med en till en (en enhet/elev) här och det är något som är här för att stanna. Då vi har idrott som inriktning är rörelse utanför klassrummet inget större problem för oss men vi ser egentligen att en enhet per elev kan gör det möjligt att jobba mer varierat och att det blir ännu enklare att jobba flexibelt och fritt. Vi tittar redan nu t.ex. på virituellt klassrum och vad det skulle innebära för oss i framtiden.

Det låter spännande, tack för pratstunden och lycka till med ert arbete!
Tack så mycket!

Carin Rosjö
Rektor Sanda Idrottshögstadium

Blackebergsskolan F-6, Bromma

Blackebergsskolan F-6, Bromma

Blackebergsskolan är en kommunal skola i Bromma som har förskoleklasser samt grundskoleklasser och är en F-6 skola.

Varför har ni valt att investera i StandUp Skola?
När jag blev uppringd av StandUp Skola tyckte jag att det lät som ett mycket bra komplement till de extra anpassningar som lärarna redan gör i klassrummen. Jag har många väldigt duktiga lärare som vänder ut och in på sig för att få till dessa. Som jag ser det kan StandUp borden vara ytterligare en hjälp för lärarna att kunna möta elever olika förutsättningar i klassrummen.

Vilka skäl har vägt tyngst för er?
Självklart att alla barn behöver olika. Det anser jag ska genomsyra hela vår skola. StandUp borden kan vara en del av det.

Hur har ni tänkt att möblera era klassrum?
Vi har valt att planera ut borden i flera olika klassrum. Det var många lärare som ville ha flera bord just i sitt klassrum. Nu testar vi och ser hur det faller ut och vilken effekt detta har på elevernas lärande. Den respons jag hittills fått är att vi kommer säkert köpa in fler bord längre fram.

Hur ser du på er digitalisering och hur jobbar ni med att få in detta på ett smart sätt i klassrummet?
Under nästa läsår kommer vi att sätta igång med vår plan kring digitalisering. Utgångspunkten är att det ska skapa ett mervärde för lärandet i klassrummet. T ex genom intressantare lektioner med vr-glasögon. Bättre lästräning/inlärning med plattor osv. Men vi är fortfarande i startgroparna. Andra skolor har kommit längre än vi just nu. Men vi är redo för vår resa!

Henrik Nöbbelin
Rektor Blackebergsskolan Bromma

Solbackeskolan F-6, Göteborg

Solbackeskolan är en F-6-skola som ligger vackert i norra Bergsjön i östra Göteborg.

Varför har ni valt att investera i StandUp Skola?
Många barn idag rör sig för lite. Många av eleverna på vår skola har inte någon idrottsaktivitet på fritiden. Ståborden är en av satsningarna vi gör i det hälsofrämjande arbetet på skolan. Andra satsningar är samarbetet med föreningar för idrottsaktivieter i anslutning till skolans slut. För tillfället har vi samarbete med IFK Göteborg som har en fotbollsträning per vecka för elever i åk 4-6 samt Cirkus Unik som har cirkusskola en gång i veckan för yngre elever.

Vi har också hört/ läst  att många har lättare att fokusera sig då de står upp. Har tagit till mig mycket ur boken Hjärnstark* som vi även köpt in till all personal.

Vilka skäl har vägt tyngst för er?
Hälsa.

Hur har ni tänkt att möblera era klasssrum?
Varierar, eftersom vi nu har en klassuppsättning med bord.

Hur ser du på er digitalisering och hur jobbar ni med att få in detta på ett smart sätt i klassrummet?
Vi har projektor och interaktiv tavla i klassrummet. Vi håller på att försöka utöka tillgången på iPads på lågstadiet. Det är bra om det finns några verktyg till varje klass så att de är lättillgängliga och en naturlig del i undervisningen. Inte “nu ska vi arbeta med iPads” utan “nu ska vi träna på multiplikationstabellen med hjälp av stencil/ iPads/ förhöra varandra med multiplikationskort…” – hoppas ni förstår andemeningen. Vi behöver också ge personalen förutsättningar för kompetensutveckling och har planer på att göra det lite mer under nästa läsår.

Petra Jerne
Rektor Solbackeskolan, Göteborg

*Se ett längre YouTube-klipp där författaren Anders Hansen till boken Hjärnstark berättar om hur motion och träning stärker din hjärna.

Vi har placerat ut elevborden i flera klassrum!

Vi har placerat ut elevborden i flera klassrum!

Mariebergsskolan åk 7-9, Karlstad. Vi har antagit en hälsoprofil med syfte att öka våra elevers välmående. Vi vill motverka en negativ trend med ökade hälsoproblem bland unga. Hälsoprofilen betraktas som en process och bearbetas av profilgruppen utifrån elevernas och personalens önskemål och behov, säger rektor Mikael Rundh.

Hälsoprofilen inriktar sig på såväl psykosocial- som fysisk hälsa och ska synas och märkas i Mariebergsskolans verksamhet i stort och smått under hela läsåret. Vi vill genom vår hälsoprofil lyfta fram hälsa som en naturlig del av vardagen i skolan med visionen om att ge eleverna ett livslångt förhållningssätt till goda vanor.

Profilen lutar sig mot en omfångsrik forskningsbakgrund som visar hur fysisk aktivitet främjar psykiskt välbefinnande. Det som införts är ett extra hälsopass för alla våra elever, utökade val som främjar den fysiska aktiviteten på elevens valtid, inför aktivitetsbibliotek och det fungerar på amma sätt som ett vanligt bibliotek. I det här fallet lånar man grejer som uppmuntrar till aktivitet på raster.

En del i vår hälsoprofil är att vi investerat i höj- och sänkbara bord till eleverna. Vi har borden utspridda så de finns i stort sett att tillgå i varje klassrum. Syftet är man kan välja att använda dem om man önskar och hittills har det varit ett framgångsrikt koncept då de används frekvent av många olika elever. De står strategiskt till i klassrummen och används för våra elever på högstadiet, åk 7-9. Vissa har valt att ha dem längst fram och några har valt att ha dem längre bak i klassrummet. Möjligheten att flytta dem på ett enkelt sätt i klassrummet är uppskattat och kanske till och med ett måste inom skolans värld.

Det är lite svårt att  utvärdera arbetsmiljön efter så kort men det som framhävts är att det är väldigt uppskattat med borden. Kommentarer som: “Skönt att få stå då vi sitter stora delar av dagen.”, “Elever som har mycket energi i kroppen mår bra av att få stå upp under lektioner.”

Bilder: Karlstad Kommun

80 höj- och sänkbara bord till Skanör Falsterbo Montessoriskola!

80 höj- och sänkbara bord till Skanör Falsterbo Montessoriskola!

Skanör Falsterbo Montessoriskola. Vi investerade i ActiveS elevbord eftersom vi tror att stillasittande allt för länge gör att man koncentrerar sig sämre och inte är lika aktiv under lektionerna. Att kunna växla mellan att sitta och stå gör att man blir piggare – också bra med individuella bord så att alla kan bestämma själva när de vill resa/sätta sig, säger rektor Nina Sennö.

Vi har valt att placera borden i högstadieklasserna, det är även där vi har våra personalkonferenser vilket gör att även pedagogerna använder dem.

Borden är lättmöblerade vilket gör att vi flyttar dem vid behov, i u-form, rader eller i grupper.

Vi arbetar med att öka fysisk aktivitet och minska stillasittandet genom så kallade “brain breaks” och rörelse på schemat. Vi har också borden höga vid start av alla lektioner.

Vi tycker oss ha märkt en skillnad i arbetsmiljön sen vi fick borden, engagemanget under lektioner och personalkonferenser har ökat sedan vi har möjlighet att stå upp under arbetsdagen.

Bilder från Skanör Falsterbo Montessoriskolas facebooksida.