91 st ActiveS bord till Strömborgska skolan i Borgå Finland

Nya enhetsskolan med både låg- och högstadie har placerat sina nya 91 elevbord på ett flexibelt sätt i alla klassrum. Det ger alla elever i varje årskurs möjlighet till en mer aktiv skoldag i klassrummet. Borden är placerade som enskilda arbetsplatser, bredvid varandra samt i grupper i varje rum. I vissa läroämnen, t ex i matematik, har borden blivit mycket populära och det aktiva arbetssättet känns mycket bra. Skolan valde vitt bordsstativ i kombination med vit bordsskiva, det ger ett väldigt ljust och fräsch intryck. Borden har även hjul på framfötterna (tillval), vilket ökar flexibiliteten då det underlättar vid ommöblering.

Inför inköpet av nya elevbord så hade eleverna på skolan haft möjlighet att testa borden under en period. Efter testperioden fick de framföra hur de ville ha sina nya arbetsstationer. Valet föll på ActiveS höj- och sänkbara elevbord!

Rektor Carola Wiksten

Läs mer om Strömborgska skolan här.