Vårt sortiment –

lättplacerat & ergonomiskt

ActiveS vill skapa förutsättningar för barn och unga att minska sitt stillasittande, få ökad rörelse och ett bättre fokus under studietiden. Med vår inredning och våra koncept stimulerar vi till aktivitet under dagen för elever, pedagoger och skolpersonal i studierummet eller på distans. Sortimentet vi erbjuder är svensktillverkat och utvecklat i nära samarbete med våra formgivare för att erbjuda lättplacerade, hållbara, smarta och hälsosamma interiörer.