Miljö & Ansvar

ActiveS jobbar för barns välmående, därför känns det extra angeläget att se till att hela verksamheten är schysst. För varje led i produktionscykeln frågar vi oss vad som är mest hållbart – för slutanvändren, tillverkaren och för miljön.

Det börjar vid ritbordet (designfas)

I utformningen av en produkt är tre kriterier centrala; produkten ska bidra till mindre stillasittande/mer rörlighet, hålla så länge som möjligt och kunna anpassas utifrån behov. För vårt höj- och sänkbara bord innebär det som exempel att eleven kan växla mellan olika arbetsställningar, att komponenter går att byta ut, att materialen är slitstarka och miljösmarta, och att det kan användas av små såväl som stora. Vi strävar också efter en design som följer naturens former och stimulerar inneboende rörelsemönster.

Materialval men miljöhänsyn (materialval / sourcing-fas)

I möjligaste mån väljer vi miljösmarta material (trä framför plast etc), som kan sourcas i Skandinavien och som uppfyller gränsnivåer för kemikalieinnehåll. Många av våra textilier är miljöcertifierade (bl.a. OEKO-TEX). Där vi kan använder vi återvunnen plast och för några produkter erbjuder vi ett ”bästa miljöalternativ”, som den PVC-fria ståmattan i kork. På sikt är ambitionen att ”alternativet” ska bli standard.

Schysst för den som tillverkar (tillverkningsfasen)

Miljöaspekter och närhet är centralt när vi väljer tillverkare. Majoriteten har sin produktion i Skandinavien, där kraven på bra arbetsvillkor är relativt strikta. Tillverkning nära slutkund innebär dessutom färre transporter.

Minimalt emballage och smart logistik (distributionsfasen)

Vi använder främst 100 procent återvunnet svenskt papper och undviker onödigt tryck och färg. För att minimera transport till våra kunder samlar vi alla produkter hos en leverantör och optimerar utrymmet i frakten. Det vinner alla på.

Bra för kroppen, slittåligt, anpassningsbart (användningsfasen)

Det tål att upprepas. Alla våra produkter ska bidra till mindre stillasittande och/eller mer rörelse hos användaren. De ska inte gå sönder i första taget och delar ska kunna bytas vid slitage. Och vid ändrade behov kan produkterna anpassas till nya användningsområden och användare.

Bäddar för ett andra liv (återvinningsfasen)

Genom flexibla produkter försöker vi bädda för återanvändning och ett andra liv. Genom att minimera halten kemikalier och använda naturliga material blir det till exempel lättare att återvinna. På sikt vill vi kunna erbjuda en tjänst där vi lackar om, säljer vidare, hyr ut, återvinner, etc. (Vi jobbar på det, men är inte riktigt där än.)

Övergripande standards och rutiner:

För att våra kunder ska känna sig trygga använder vi tillgängliga (frivilliga) branschstandards. Våra bord är till exempel Möbelfaktamärkta, vilket innebär att de klarar Möbelfaktas krav inom kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande.

Matting AB har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015. Det innebär till exempel en kartläggning av företagets miljöpåverkan, och påföljande arbete med områden där sådan påverkan kan minskas.