Kunskap

Här har vi samlat kunskap, fakta och forskning om barn och ungas hälsovanor. Vi lyfter särskilt fram vetenskapliga rapporter och artiklar kopplade till skolans värld och om hur rörelse påverkar inlärning. Tipsa gärna om aktuell forskning som du tycker att vi borde uppmärksamma!

Barn & fysisk aktivitet

Inte tid att plöja igenom långa rapporter? Här har vi sammanställt aktuell fakta om barn och ungas hälsovanor och om hur fysisk aktivitet och skolresultat hänger ihop.

aktuell forskning

Här har vi samlat fakta och forskning om barn och ungas hälsovanor. Vi lyfter särskilt fram vetenskapliga rapporter och artiklar kopplade till skolans värld och om hur rörelse påverkar inlärning. Tipsa gärna om aktuell forskning som du tycker att vi borde uppmärksamma!

Riktlinjer & rekommendationer

Här har vi samlat rekommendationer och riktlinjer om barn och ungas lärande kopplat till fysiska rörelsevanor i skolan.

Snabba svar

Inte tid att plöja igenom långa rapporter? Här har vi sammanställt aktuell fakta om barn och ungas hälsovanor och om hur fysisk aktivitet och skolresultat hänger ihop.