INTEGRITETSPOLICY FÖR PERSONUPPGIFTER

Som ett led i vårt arbete med att efterleva reglerna för EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (som trädde i kraft den 25 maj 2018) har vi upprättat en Personuppgiftspolicy. De kontaktuppgifter som kan finnas registrerade/lagrade i vårt interna kundregister är:
– Namn
– E-postadress
– Telefonnummer
– Uppgifter som är kopplade till våra websidor t ex cookies mm.

Mer information finner du nedan i vår Personuppgiftspolicy Matting AB. Om du har ytterligare frågor angående vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på personuppgift@matting.se