Ett 30-tal bord finns hos Glömstaskolan

Glömstaskolan är en kommunal skola för årskurserna F-9 som ligger i Flemingsberg, Huddinge. Hösten 2016 öppnades dörrarna till en helt nybyggd och innovativ kommunal skola i Flemingsberg. Inledningsvis tog skolan 2016 emot elever från förskoleklass till årskurs 6 och efter hand bygger vi på med klasser upp till årskurs 9 (2019). Ett nytt skolhus för F-3 projekteras som bäst. Som mest kommer Glömstaskolan att rymma ca 800 elever.

  • Varför har ni valt att investera i ActiveS höj och sänkbara bord/att barnen ska minska sitt stillasittande?

Stillasittande tillför mycket litet för såväl lärande som långsiktigt mående.

  • Hur många bord har ni köpt?

Ett trettiotal.

  • Vilka klasser använder borden?

Alla klasser – från förskoleklass till högstadiet.

  • Hur har ni möblerat?

Olika i olika årskurser/hemvister, men ofta utplacerade i klassrum och grupprum.

  • Hur jobbar ni med fysisk aktivitet/minskat stillasittande på er skola?

Pulsträning varje morgon, rörelserum, trappor, styrd utevistelse, medvetandegörande för både liten och stor, Hälsopedagog anställd.

  • Har ni upplevt skillnad i arbetsmiljön sedan ni tog in höj och sänkbara bord?

De skapar ofta ett lugn, med en definierad arbetsyta med möjligheter.

Magnus Nyberg Blixt, Rektor

Bild: Exengo, MyNewsdesk