Nu är vinnarna utsedda i ActiveS och Generation Peps initiativ Sveriges Piggaste Klassrum

Nu är vinnarna utsedda i ActiveS och Generation Peps initiativ Sveriges Piggaste Klassrum

Stillasittande är ett globalt problem och vi i Sverige är inget undantag, både barn och vuxna sitter stilla i genomsnitt 9 timmar om dagen. Samtidigt visar forskning att aktivitet ökar barns förmåga till inlärning*. Skolan är en viktig aktör och arena för att nå barn och unga och för att inspirera till rörelse. Initiativet Sveriges Piggaste Klassrum lanserades för att sprida goda ex- empel och inspirera till ökad rörelse i skolan. Tävlingen avslutades 1/3 2018. Nu har vinnarna utsetts!

Bakom initiativet står ActiveS och Generation Pep.

Skolor från hela Sverige vinnare i tävlingen!

De vinnande bidragen har på olika sätt inkluderat rörelse och aktivitet med smarta och enkla medel. De har i många fall vävts ihop med pedagogik, samarbete och kreativitet. Något som många skolor och klasser enkelt kan ta efter i sin vardag. De vinnande skolorna har också visat ett stort engagemang, långsiktigt agerande och bra samspel mellan peda- goger och elever!

De 6 bästa bidragen och vinnande skolor är:

•    Visättraskolan F-6, Huddinge

•    Runbacka 9A, Sollentuna

•    Hannaskolan åk 4, Örebro

•    Nya Karlsundsskolan åk 6, Örebro

•    Ålstensskolan F-5, Stockholm

•    Drottninghögsskolan, Helsingborg, Åk5

Mer om varje vinnande skolas motivering hittar ni här: www.piggasteklassrum.se

Här hittar ni årets bidrag: www.piggasteklassrum.se/alla-bidrag/

Initiativet Sveriges Piggaste Klassrum

Skolan kan fylla en viktig roll i att vända den dåliga trenden med för mycket stillasittande och skapa livslånga, positiva vanor för barn och ungdomar. På många håll i landet görs redan bra saker för att skapa en mer aktiv studiemiljö. Det

är dessa initiativ som tävlingen Sveriges Piggaste Klassrum ska fånga upp och sprida till fler. Målsättningen är att skapa en

idébank som alla skolor kan inspireras av.

– Vi vet att det görs bra saker i väldigt många klasser, men vi vill att det ska spridas till ännu fler. Barnen tillbringar väldigt mycket tid i skolan och därför är det angeläget att lyfta den här frågan och ge konkreta lösningar som aktiverar eleverna, säger Henrik Botha, affärsområdeschef på ActiveS.

Lenka Prokopec Karlberg, partneransvarig på Generation Pep säger följande om initiativet:

”Vi tror mycket på kraften i att genom tävlingen involvera barnen och deras fantastiska kreativitet och låta dem kom- ma med sina bästa tips på hur de är aktiva i klassrummet.”

Om ActiveS

ActiveS – en del av Matting AB – arbetar aktivt för en bättre hälsa och goda vanor bland barn och unga.ActiveS är har som mål att minska stillasittandet för elever. Barn som aktiveras genom att stå upp och arbeta i klassrummet förbättrar sin prestation. De minns bättre och får bättre koncentration och tål stress bättre**.

Om Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Bakgrund – Tävlingen ska peppa och inspirera till ökad rörelse i Sveriges klassrum

Sveriges Piggaste Klassrum är en tävling där man samlar de bästa idéerna för en mer aktiv arbetsmiljö för alla som går i skolan.Alla klasser på alla skolor i Sverige har kostnadsfritt kunnat delta. Lärare och elever har tillsammans skickat in sina bästa tips på hur man kan göra sitt klassrum piggare.

Vinnarna får 5 stycken höj- och sänkbara bord att använda i sitt klassrum.

För ytterligare information,

Henrik Botha, affärsområdeschef, henrik.botha@matting.se, 070-648 17 96

Marika Kehrer, kommunikationsansvarig Generation Pep, marika@genpep.se  070-368 55 23

För bilder:

Bilder finns för nedladdning på: https://www.actives.se/bildbank/

Källor

* Ökad fysisk aktivitet ger bättre inlärning – Läs mer på Taylor & Francis Online (engelsk artikel).

**Standing up for learning

Pressinbjudan – Innovation Day 28 maj

Pressinbjudan – Innovation Day 28 maj

Alströmergymnasiets elever i åk 2 på Teknikprogrammets Design- och Produktutvecklingsinriktning vill tillsammans med alingsåsföretaget Matting Office Wellness bjuda in till pressvisning.

Sittsjukan är ett allt större folkhälsoproblem. Så stort att även WHO valt att uppmärksamma det och skapa en ”global action plan”. Utifrån den utgångspunkten kommer eleverna att presentera innovativa idéer och förslag till nya lösningar på temat framtidens hälsosamma arbetsplats.

Dag: tisdag 28 maj

Tid: 13.30-14.30

Plats: Ateljén vid Aulan/Matsalen på Alströmergymnasiet (ingång från Teatervägen), Alingsås

BAKGRUND 

Alingsåsföretaget Matting Office Wellness vill bjuda in de unga och nästa generation arbetstagare i produkt- och konceptutvecklingsarbetet när nya produkter tas fram. För att skapa hållbara koncept och produkter måste de unga tro på och motiveras av dem.

”Vi vill ta del av de ungas innovativa idéer. Vi vill också ge tillbaka till samhället och dela med oss av vår kunskap från arbetslivet till våra unga. Därför har vi inlett ett samarbete med vårt lokala gymnasium Alströmergymnasiet och Teknikprogrammet. Vi kallar projektet Innovation Day,” förklarar Malin Helltén, konceptchef på Office Wellness.

Den 23 april startades projektet Innovation Day då eleverna på Teknikprogrammet först under en halvdags workshop fick lyssna till hur det är att vara produktdesigner, utmaningarna i att skapa hälsa på framtidens arbetsplats och där eleverna också tilldelades ”riktiga” produktutvecklingsuppdrag.

Den 28 maj är det dags för eleverna att redovisa sina innovativa idéer utifrån de produktutvecklingsuppdrag de fått av Office Wellness och arbetat vidare med i skolan.

Vi välkomnar er att delta på visningen och presentationen.

På plats finns:

Karin Elmgren, ämneslärare Design- och Produktutveckling, Alströmergymnasiet
Malin Helltén, konceptchef, Matting Office Wellness
Peter Mathisson, designer

Kontakt och mer information

Malin Helltén, konceptchef Office Wellness
Matting AB

Tfn: 0322-670819

malin.hellten@matting.se
www.mattingofficewellness.se


Matting AB, Tomasgårdsgatan 19, Alingsås, Västra Götaland 441 15, Sverige