Film om StandUp DESK & aktiva klassrum

Film om StandUp DESK & aktiva klassrum

StandUp Skola är det smarta och hälsosamma alternativet till den traditonella skolbänken. Våra höj- och sänkbara elevbord är lätta att anpassa för så väl små som stora elever. Den steglösa höjden justeras enkelt manuellt, ingen el krävs.

I varje arbetsplats ingår förutom ett ståbord också en mjuk matta som ger skön avlastning och det gör det bekvämare att stå längre perioder. Som tillbehör finns en ljuddämpande bordsskärm samt en förvaring för t ex surfplatta eller laptop.

Enligt skollagen ska varje skola ha en miljö som främjar elevhälsa och välmående. Ståbord istället för vanliga traditionella skolbänkar är en naturlig investering för skolor som vill ge sina elever en aktiv studiemiljö där varje barn får möjligheten att prestera sitt bästa. Stå upp och jobba även i skolan!

Engagera dig

Engagera dig

ActiveS sortiment är framtaget tillsammans med elever och pedagoger. Vårt företag och vår produktutveckling bygger på engagemang från de som använder våra bord, rörelsehörnor och andra produkter. Men det handlar det inte bara om produkter utan lika mycket om att skapa ett brett engagemang för mer rörelse och aktivitet i skolvärlden. Ett exempel på det är tävlingen “ Sveriges Piggaste Klassrum ” (under Aktiva initiativ/Events) som vi arrangerat tillsammans med Generation Pep. Förutom fina priser till vinnarna har vi, tack vare tävlingen, kunnat sprida fantastiska ideer till fler klassrum.

Sitter eller står du på ideer om nya produkter eller projekt som ActiveS skulle kunna vara med att förverkliga? Tveka i så fall inte att kontakta oss !

Är du nyfiken kan du läsa mer om våra existerande samarbeten och engagemang här.

Möblera klassrummet

Möblera klassrummet

Att kunna skapa innovativa, dynamiska och berikande lärmiljöer är en stor del av den moderna, framtida skolan. Hur vi möblerar ett klassrum påverkar hur eleverna upplever och uppfattar rummet men det påverkar också det sociala beteendet. I dagsläget pågår det mycket forskning och studier kring hur miljön runt oss påverkar vår hjärnhälsa. Hur vi läser av och kodar platser har genom vår historia varit viktig för vår överlevnad. Generellt kan man säga att vi trivs bäst i miljöer som utmanar vår hjärna i lagom dos.

Nedan följer några exempel på hur man kan möblera och tips och förslag som kanske kan passa för just ert klassrum. Det är pedagogen som känner sitt klassrum bäst och givetvis måste hänsyn tas till antalet elever, storlek på klassrum, ålder på elever etc. Det är av vikt att eleverna blir delaktiga och får en förståelse för varför och hur de ska stå respektive sitta vid StandUp DESK STUDENT-bord för en optimal ergonomi. I en studie kunde man påvisa att miljön kan påverka elevernas prestation på standardiserade tester med upp till 15%. Genom att noga tänka igenom hur man möblerar i ett klassrum kan flera positiva effekter uppnås.

Beroende på vilka effekter man vill uppnå med sin möblering så kan man placera borden på olika sätt. Vid placering av våra ståbord i små grupper främjar det den sociala interaktionen medan bord som placeras längs en vägg minskar antalet samtal. Eftersom borden är lätta att flytta runt så ger detta användarna möjligheten att anpassa möblering utefter lektionspassets innehåll, mål och syfte.

U-form

En U-formad placering ökar elevernas deltagande. Det blir mer samtal, fler frågor ställs och elevernas delaktighet ökar. Detta sker mellan elev och elev men också mellan elev och pedagog. I denna placering kan man även iaktta att ögonkontakten ökar. Det är mycket positivt när någon ska tala, berätta något eller redovisa. I en klass där klimatet är oroligt bland eleverna passar U-placeringen bra. Det är i denna placeringen lätt för pedagogen att hålla kontakten med alla elever och samtidigt ge de elever som behöver extra uppmärksamhet detta behov tillgodosett. Likaså en bra placering där lektionspassen startas och avslutas samtidigt. Som ett bra komplement finns skärmarna för arbete i den riktade koncentrationen och valmöjligheten av varva stående och sittande blir en naturlig del i arbetet.

Rader

Vid placering av ståborden i rader uppmuntras eleverna till mer självständigt arbete. I denna placering är det oftast lättare att öka avståndet mellan borden, vilket kan underlätta när mycket riktad koncentration och fokus krävs. Likaså kan avståndet mellan borden underlätta avläsning av varandras ansiktsuttryck, gester eller miner. Det kan hjälpa en elev med svårigheter att läsa av  känslouttryck med mera. Cirka en meters avstånd brukar vara lagom för att på ett lätt sätt avläsa varandra. Då slipper vi flytta och flacka med blicken för att få en helhetsbild. Eftersom eleven har ett avstånd emellan påverkas inte omgivningen och eleven väljer att sitta eller stå. Vid denna placering passar bland annat, genomgångar, redovisningar, eget arbete med mera.

Aktivitetsbaserat

I klassrum där lärmiljön utformas utifrån en aktivitetsbaserad tanke så fyller borden en mycket bra funktion. Oftast är det då bäst att placera borden i ett hörn. I vissa fall kanske övriga bord i klassrummet är vanliga bänkar/bord. I ActiveS-hörnan får man då turas om att använda ståborden som ett alternativ till naturlig rörelse. Vid denna placering passar eget arbete bra, exempelvis arbetsschema. Forskning visar att efter 30 minuters stillasittande går hjärnan ner i viloläge. Kroppen signalerar att det är dags för paus och återhämtning och vår koncentrationsförmåga minskar. Genom att ställa sig upp med jämna mellanrum frigör du ny energi så att koncentrationen ökar på igen. När man arbetar vid ActiveS-borden så är det mycket viktigt att prata med eleverna om hur det känns i kroppen när man står upp respektive sitter ner. Varför vi behöver röra på oss och vad som händer i vår hjärna och vår kropp när vi står upp. Genom att skapa denna medvetenhet hos eleverna ökar vi tilltron till den egna förmågan och att de själva kan påverka sitt lärande och mående.

Grupp

Vid grupparbeten och workshops placeras de höj- och sänkbara borden i grupp. De underlättar för samarbete och ökar delaktigheten och ger goda förutsättningar för att lära tillsammans. Arbetar vi aktivt med att skapa goda relationer i en positiv lärmiljö så slappnar våra hjärnor av och får lite återhämtning vilket resulterar att vi blir mer kreativa och får lättare att lösa problem. Detta sätt är en mycket bra möblering när eleverna ska repetera med varandra och förklara för varandra hur de tänkt. Det blir en naturlig plats att uttrycka sig muntligt och ger god träning i att stå och prata inför mindre grupp.

Vi har i våra förslag dragit lärdom av de skolor som redan möblerat med ActiveS Skola elevbord samt tagit hjälp av Hjärnberikad och Linda Bellvik – Linda jobbar med ett entreprenöriellt lärande som stimulerar nyfikenhet och självförtroende och är expert på att alstra arbetsmiljöer och klimat där hjärnan trivs som bäst. Linda har i flera år byggt effektiva lärmiljöer i skolor och utvecklat olika miljöer på arbetsplatser runt om i Sverige – alltid med vår viktigaste råvara som grund: hjärnan.

Varför aktiva klassrum

Varför aktiva klassrum

Unga sitter på ett problem

I skolbänken, på bussen, framför mobilen, paddan och vid matbordet. Barn och unga sitter 70-80 procent av sin vakna tid och endast tre av tio barn och unga i Sverige rör på sig tillräckligt, se mer under Forskning & Fakta. Det får konsekvenser. Muskler och skelett blir svagare. Färre nya nervceller bildas och kopplas ihop i hjärnan. Risken för allvarliga sjukdomar senare i livet ökar. Ämnesomsättningen minskar och vi får lättare att lägga på oss.

Långa sittpass i skolan får inte minst omedelbara konsekvenser. Syresättningen av hjärnan går trögare och koncentrationen tryter. Hjärnans lyckohormoner drar ner på takten och våra stresshormonerna får inget naturligt (fysiskt) utlopp. Studier har visat att mer fysisk aktivitet och rörelse kan öka inlärningen med upp till 50%.

Utifrån ett inlärningsperspektiv påverkas således inte bara elevhälsan, utan även inlärningsförmågan och miljön i klassrummen av “sittsjukan”.

Skolan kan bryta sittsjukan
Stillasittande är så klart inte bara skolans problem, men eftersom alla barn går i skolan är den en jämlik och central arena för att åstadkomma bred förändring och skapa nya vanor. Och enligt läroplanen ska grundskolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. Om sittsjukan motverkas i skolan följer den heller inte lika lätt med till framtidens arbetsplatser. Det tjänar samhället på i längden.

Aktiva klassrum på schemat

Förutom att stimulera till mer rörelse på raster och fritids samt införa fler gympalektioner kan skolan jobba med aktiva klassrum. Till exempel genom att erbjuda elever höj- och sänkbara bord så att de kan stå upp och byta arbetsställning. Om eleverna dessutom står på en matta som stimulerar muskelaktiviteten blir effekten ännu större. I ett aktivt klassrum finns kanske även en rörelsehörna där elever kan höja pulsen och få utlopp för stresshormoner, och hitta tillbaka till koncentrationen.

Vidare kan läraren bygga in fysisk aktivitet i undervisningen, till exempel genom att låta eleverna skriva sina svar på tavlan eller förlägga mattelektionen utomhus. Fler aktiv klassrumstips hittar du här. Mer om vad forskningen säger kan du läsa här.

10 aktiva tips

10 aktiva tips

Här bjuder vi på några enkla aktiva tips som lärare och pedagoger kan ta till för mer rörelse och mindre stillasittande i och utanför klassrummet.

Sätt en actives-klocka var 30:e minut

Ta en hjärnpaus var 30:e minut vid teoretiska lektioner. Gör 4-5 övningar enkla övningar tillsammans med eleverna, som knäböj, masken, yoga-hunden och kobran.

Tåhävningar

Tåhävningar gör susen för elever med trötta ben och huvuden. 10-20 gånger räcker. Håll kvar en liten stund på tån för bättre effekt och låt gärna armarna följa med. Särskilt smidigt att ta till om eleverna redan står upp och arbetar.

Gör matten till en gympalektion

Gör matten till en gympalektion. Räkna antal knäböj under en minut, addera klassens totala antal armhävningar eller mät hur långt eleverna kan hoppa utan att ta sats. Se fler aktiva matteövningar här.

Lektion utomhus

Planera för geografi- eller biologilektionen utomhus. Det ger gratis rörelse till och från såväl som under lektionen.

Paus

Låt eleverna, vid behov, ta fem minuters avbrott för enkla fysövningar i klassrummets rörelsehörna.

Alternativ arbetsställning

Erbjud en aktiv arbetsställning. Med höj-och sänkbara bord kan eleverna varva mellan att stå upp och sitta ner. Med en matta eller balansbräda under fötterna blir det extra skönt och aktivt för rastlösa ben.

Aktiv interaktion

Låt eleverna röra på sig när de svarar, till exempel genom att de får stå upp istället för att räcka upp handen, eller gå fram till tavlan för att skriva svaren.

Hälsokunskap

Smyg in hälsokunskap i schemat. Kunskap om kost, hälsa och träning och kroppens anatomi och fysiologi går att förena med många andra ämnen. Inspireras av vårt grannland Finland där hälsokunskap är obligatoriskt.

Aktiv algebra

Låt eleverna springa ett varv runt skolgården på tid. Jämför med hur lång tid det tar att gå eller hoppa runt. Addera, subtrahera och multiplicera.

Tyst arbetsmiljö

Sätt tassar på bordsbenen och skärma av med bordsskärmar så att du kan tillåta naturlig rörelse utan att det stör.