Blackebergsskolan F-6, Bromma

Blackebergsskolan är en kommunal skola i Bromma som har förskoleklasser samt grundskoleklasser och är en F-6 skola.

Varför har ni valt att investera i StandUp Skola?
När jag blev uppringd av StandUp Skola tyckte jag att det lät som ett mycket bra komplement till de extra anpassningar som lärarna redan gör i klassrummen. Jag har många väldigt duktiga lärare som vänder ut och in på sig för att få till dessa. Som jag ser det kan StandUp borden vara ytterligare en hjälp för lärarna att kunna möta elever olika förutsättningar i klassrummen.

Vilka skäl har vägt tyngst för er?
Självklart att alla barn behöver olika. Det anser jag ska genomsyra hela vår skola. StandUp borden kan vara en del av det.

Hur har ni tänkt att möblera era klassrum?
Vi har valt att planera ut borden i flera olika klassrum. Det var många lärare som ville ha flera bord just i sitt klassrum. Nu testar vi och ser hur det faller ut och vilken effekt detta har på elevernas lärande. Den respons jag hittills fått är att vi kommer säkert köpa in fler bord längre fram.

Hur ser du på er digitalisering och hur jobbar ni med att få in detta på ett smart sätt i klassrummet?
Under nästa läsår kommer vi att sätta igång med vår plan kring digitalisering. Utgångspunkten är att det ska skapa ett mervärde för lärandet i klassrummet. T ex genom intressantare lektioner med vr-glasögon. Bättre lästräning/inlärning med plattor osv. Men vi är fortfarande i startgroparna. Andra skolor har kommit längre än vi just nu. Men vi är redo för vår resa!

Henrik Nöbbelin
Rektor Blackebergsskolan Bromma