Film om StandUp DESK & aktiva klassrum

Film om StandUp DESK & aktiva klassrum

StandUp Skola är det smarta och hälsosamma alternativet till den traditonella skolbänken. Våra höj- och sänkbara elevbord är lätta att anpassa för så väl små som stora elever. Den steglösa höjden justeras enkelt manuellt, ingen el krävs.

I varje arbetsplats ingår förutom ett ståbord också en mjuk matta som ger skön avlastning och det gör det bekvämare att stå längre perioder. Som tillbehör finns en ljuddämpande bordsskärm samt en förvaring för t ex surfplatta eller laptop.

Enligt skollagen ska varje skola ha en miljö som främjar elevhälsa och välmående. Ståbord istället för vanliga traditionella skolbänkar är en naturlig investering för skolor som vill ge sina elever en aktiv studiemiljö där varje barn får möjligheten att prestera sitt bästa. Stå upp och jobba även i skolan!

Engagera dig

Engagera dig

ActiveS sortiment är framtaget tillsammans med elever och pedagoger. Vårt företag och vår produktutveckling bygger på engagemang från de som använder våra bord, rörelsehörnor och andra produkter. Men det handlar det inte bara om produkter utan lika mycket om att skapa ett brett engagemang för mer rörelse och aktivitet i skolvärlden. Ett exempel på det är tävlingen “ Sveriges Piggaste Klassrum ” (under Aktiva initiativ/Events) som vi arrangerat tillsammans med Generation Pep. Förutom fina priser till vinnarna har vi, tack vare tävlingen, kunnat sprida fantastiska ideer till fler klassrum.

Sitter eller står du på ideer om nya produkter eller projekt som ActiveS skulle kunna vara med att förverkliga? Tveka i så fall inte att kontakta oss !

Är du nyfiken kan du läsa mer om våra existerande samarbeten och engagemang här.

Nu är vinnarna utsedda i ActiveS och Generation Peps initiativ Sveriges Piggaste Klassrum

Nu är vinnarna utsedda i ActiveS och Generation Peps initiativ Sveriges Piggaste Klassrum

Stillasittande är ett globalt problem och vi i Sverige är inget undantag, både barn och vuxna sitter stilla i genomsnitt 9 timmar om dagen. Samtidigt visar forskning att aktivitet ökar barns förmåga till inlärning*. Skolan är en viktig aktör och arena för att nå barn och unga och för att inspirera till rörelse. Initiativet Sveriges Piggaste Klassrum lanserades för att sprida goda ex- empel och inspirera till ökad rörelse i skolan. Tävlingen avslutades 1/3 2018. Nu har vinnarna utsetts!

Bakom initiativet står ActiveS och Generation Pep.

Skolor från hela Sverige vinnare i tävlingen!

De vinnande bidragen har på olika sätt inkluderat rörelse och aktivitet med smarta och enkla medel. De har i många fall vävts ihop med pedagogik, samarbete och kreativitet. Något som många skolor och klasser enkelt kan ta efter i sin vardag. De vinnande skolorna har också visat ett stort engagemang, långsiktigt agerande och bra samspel mellan peda- goger och elever!

De 6 bästa bidragen och vinnande skolor är:

•    Visättraskolan F-6, Huddinge

•    Runbacka 9A, Sollentuna

•    Hannaskolan åk 4, Örebro

•    Nya Karlsundsskolan åk 6, Örebro

•    Ålstensskolan F-5, Stockholm

•    Drottninghögsskolan, Helsingborg, Åk5

Mer om varje vinnande skolas motivering hittar ni här: www.piggasteklassrum.se

Här hittar ni årets bidrag: www.piggasteklassrum.se/alla-bidrag/

Initiativet Sveriges Piggaste Klassrum

Skolan kan fylla en viktig roll i att vända den dåliga trenden med för mycket stillasittande och skapa livslånga, positiva vanor för barn och ungdomar. På många håll i landet görs redan bra saker för att skapa en mer aktiv studiemiljö. Det

är dessa initiativ som tävlingen Sveriges Piggaste Klassrum ska fånga upp och sprida till fler. Målsättningen är att skapa en

idébank som alla skolor kan inspireras av.

– Vi vet att det görs bra saker i väldigt många klasser, men vi vill att det ska spridas till ännu fler. Barnen tillbringar väldigt mycket tid i skolan och därför är det angeläget att lyfta den här frågan och ge konkreta lösningar som aktiverar eleverna, säger Henrik Botha, affärsområdeschef på ActiveS.

Lenka Prokopec Karlberg, partneransvarig på Generation Pep säger följande om initiativet:

”Vi tror mycket på kraften i att genom tävlingen involvera barnen och deras fantastiska kreativitet och låta dem kom- ma med sina bästa tips på hur de är aktiva i klassrummet.”

Om ActiveS

ActiveS – en del av Matting AB – arbetar aktivt för en bättre hälsa och goda vanor bland barn och unga.ActiveS är har som mål att minska stillasittandet för elever. Barn som aktiveras genom att stå upp och arbeta i klassrummet förbättrar sin prestation. De minns bättre och får bättre koncentration och tål stress bättre**.

Om Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Bakgrund – Tävlingen ska peppa och inspirera till ökad rörelse i Sveriges klassrum

Sveriges Piggaste Klassrum är en tävling där man samlar de bästa idéerna för en mer aktiv arbetsmiljö för alla som går i skolan.Alla klasser på alla skolor i Sverige har kostnadsfritt kunnat delta. Lärare och elever har tillsammans skickat in sina bästa tips på hur man kan göra sitt klassrum piggare.

Vinnarna får 5 stycken höj- och sänkbara bord att använda i sitt klassrum.

För ytterligare information,

Henrik Botha, affärsområdeschef, henrik.botha@matting.se, 070-648 17 96

Marika Kehrer, kommunikationsansvarig Generation Pep, marika@genpep.se  070-368 55 23

För bilder:

Bilder finns för nedladdning på: https://www.actives.se/bildbank/

Källor

* Ökad fysisk aktivitet ger bättre inlärning – Läs mer på Taylor & Francis Online (engelsk artikel).

**Standing up for learning

Pressinbjudan – Innovation Day 28 maj

Pressinbjudan – Innovation Day 28 maj

Alströmergymnasiets elever i åk 2 på Teknikprogrammets Design- och Produktutvecklingsinriktning vill tillsammans med alingsåsföretaget Matting Office Wellness bjuda in till pressvisning.

Sittsjukan är ett allt större folkhälsoproblem. Så stort att även WHO valt att uppmärksamma det och skapa en ”global action plan”. Utifrån den utgångspunkten kommer eleverna att presentera innovativa idéer och förslag till nya lösningar på temat framtidens hälsosamma arbetsplats.

Dag: tisdag 28 maj

Tid: 13.30-14.30

Plats: Ateljén vid Aulan/Matsalen på Alströmergymnasiet (ingång från Teatervägen), Alingsås

BAKGRUND 

Alingsåsföretaget Matting Office Wellness vill bjuda in de unga och nästa generation arbetstagare i produkt- och konceptutvecklingsarbetet när nya produkter tas fram. För att skapa hållbara koncept och produkter måste de unga tro på och motiveras av dem.

”Vi vill ta del av de ungas innovativa idéer. Vi vill också ge tillbaka till samhället och dela med oss av vår kunskap från arbetslivet till våra unga. Därför har vi inlett ett samarbete med vårt lokala gymnasium Alströmergymnasiet och Teknikprogrammet. Vi kallar projektet Innovation Day,” förklarar Malin Helltén, konceptchef på Office Wellness.

Den 23 april startades projektet Innovation Day då eleverna på Teknikprogrammet först under en halvdags workshop fick lyssna till hur det är att vara produktdesigner, utmaningarna i att skapa hälsa på framtidens arbetsplats och där eleverna också tilldelades ”riktiga” produktutvecklingsuppdrag.

Den 28 maj är det dags för eleverna att redovisa sina innovativa idéer utifrån de produktutvecklingsuppdrag de fått av Office Wellness och arbetat vidare med i skolan.

Vi välkomnar er att delta på visningen och presentationen.

På plats finns:

Karin Elmgren, ämneslärare Design- och Produktutveckling, Alströmergymnasiet
Malin Helltén, konceptchef, Matting Office Wellness
Peter Mathisson, designer

Kontakt och mer information

Malin Helltén, konceptchef Office Wellness
Matting AB

Tfn: 0322-670819

malin.hellten@matting.se
www.mattingofficewellness.se


Matting AB, Tomasgårdsgatan 19, Alingsås, Västra Götaland 441 15, Sverige 

Möblera klassrummet

Möblera klassrummet

Att kunna skapa innovativa, dynamiska och berikande lärmiljöer är en stor del av den moderna, framtida skolan. Hur vi möblerar ett klassrum påverkar hur eleverna upplever och uppfattar rummet men det påverkar också det sociala beteendet. I dagsläget pågår det mycket forskning och studier kring hur miljön runt oss påverkar vår hjärnhälsa. Hur vi läser av och kodar platser har genom vår historia varit viktig för vår överlevnad. Generellt kan man säga att vi trivs bäst i miljöer som utmanar vår hjärna i lagom dos.

Nedan följer några exempel på hur man kan möblera och tips och förslag som kanske kan passa för just ert klassrum. Det är pedagogen som känner sitt klassrum bäst och givetvis måste hänsyn tas till antalet elever, storlek på klassrum, ålder på elever etc. Det är av vikt att eleverna blir delaktiga och får en förståelse för varför och hur de ska stå respektive sitta vid StandUp DESK STUDENT-bord för en optimal ergonomi. I en studie kunde man påvisa att miljön kan påverka elevernas prestation på standardiserade tester med upp till 15%. Genom att noga tänka igenom hur man möblerar i ett klassrum kan flera positiva effekter uppnås.

Beroende på vilka effekter man vill uppnå med sin möblering så kan man placera borden på olika sätt. Vid placering av våra ståbord i små grupper främjar det den sociala interaktionen medan bord som placeras längs en vägg minskar antalet samtal. Eftersom borden är lätta att flytta runt så ger detta användarna möjligheten att anpassa möblering utefter lektionspassets innehåll, mål och syfte.

U-form

En U-formad placering ökar elevernas deltagande. Det blir mer samtal, fler frågor ställs och elevernas delaktighet ökar. Detta sker mellan elev och elev men också mellan elev och pedagog. I denna placering kan man även iaktta att ögonkontakten ökar. Det är mycket positivt när någon ska tala, berätta något eller redovisa. I en klass där klimatet är oroligt bland eleverna passar U-placeringen bra. Det är i denna placeringen lätt för pedagogen att hålla kontakten med alla elever och samtidigt ge de elever som behöver extra uppmärksamhet detta behov tillgodosett. Likaså en bra placering där lektionspassen startas och avslutas samtidigt. Som ett bra komplement finns skärmarna för arbete i den riktade koncentrationen och valmöjligheten av varva stående och sittande blir en naturlig del i arbetet.

Rader

Vid placering av ståborden i rader uppmuntras eleverna till mer självständigt arbete. I denna placering är det oftast lättare att öka avståndet mellan borden, vilket kan underlätta när mycket riktad koncentration och fokus krävs. Likaså kan avståndet mellan borden underlätta avläsning av varandras ansiktsuttryck, gester eller miner. Det kan hjälpa en elev med svårigheter att läsa av  känslouttryck med mera. Cirka en meters avstånd brukar vara lagom för att på ett lätt sätt avläsa varandra. Då slipper vi flytta och flacka med blicken för att få en helhetsbild. Eftersom eleven har ett avstånd emellan påverkas inte omgivningen och eleven väljer att sitta eller stå. Vid denna placering passar bland annat, genomgångar, redovisningar, eget arbete med mera.

Aktivitetsbaserat

I klassrum där lärmiljön utformas utifrån en aktivitetsbaserad tanke så fyller borden en mycket bra funktion. Oftast är det då bäst att placera borden i ett hörn. I vissa fall kanske övriga bord i klassrummet är vanliga bänkar/bord. I ActiveS-hörnan får man då turas om att använda ståborden som ett alternativ till naturlig rörelse. Vid denna placering passar eget arbete bra, exempelvis arbetsschema. Forskning visar att efter 30 minuters stillasittande går hjärnan ner i viloläge. Kroppen signalerar att det är dags för paus och återhämtning och vår koncentrationsförmåga minskar. Genom att ställa sig upp med jämna mellanrum frigör du ny energi så att koncentrationen ökar på igen. När man arbetar vid ActiveS-borden så är det mycket viktigt att prata med eleverna om hur det känns i kroppen när man står upp respektive sitter ner. Varför vi behöver röra på oss och vad som händer i vår hjärna och vår kropp när vi står upp. Genom att skapa denna medvetenhet hos eleverna ökar vi tilltron till den egna förmågan och att de själva kan påverka sitt lärande och mående.

Grupp

Vid grupparbeten och workshops placeras de höj- och sänkbara borden i grupp. De underlättar för samarbete och ökar delaktigheten och ger goda förutsättningar för att lära tillsammans. Arbetar vi aktivt med att skapa goda relationer i en positiv lärmiljö så slappnar våra hjärnor av och får lite återhämtning vilket resulterar att vi blir mer kreativa och får lättare att lösa problem. Detta sätt är en mycket bra möblering när eleverna ska repetera med varandra och förklara för varandra hur de tänkt. Det blir en naturlig plats att uttrycka sig muntligt och ger god träning i att stå och prata inför mindre grupp.

Vi har i våra förslag dragit lärdom av de skolor som redan möblerat med ActiveS Skola elevbord samt tagit hjälp av Hjärnberikad och Linda Bellvik – Linda jobbar med ett entreprenöriellt lärande som stimulerar nyfikenhet och självförtroende och är expert på att alstra arbetsmiljöer och klimat där hjärnan trivs som bäst. Linda har i flera år byggt effektiva lärmiljöer i skolor och utvecklat olika miljöer på arbetsplatser runt om i Sverige – alltid med vår viktigaste råvara som grund: hjärnan.