Sanda Idrottshögstadium, Jönköping

Sanda Idrottshögstadium, Jönköping

Sanda Idrottshögstadium var först ut i Jönköpings Kommun med att investera i ett flertal höj- och sänkbara elevbord från StandUp Skola. Vi passade på att ställa några frågor till rektor Carin Rosjö.

Varför har ni valt att investera i StandUp Skola?
Vi är en skola som vill vara i framkant och ha elever som ska ”hålla” hela livet och ge dem en bra grund att stå på (ha ha). Vi vill också skapa en bra helhet då vi har idrott som inriktning.

Vilka skäl har vägt tyngst för er?
Vi har ju sett på forskning att vi sitter alldeles för mycket och det är en otroligt viktig faktor för oss, att minska sittandet. Vi ser också variationen i arbetsställningar och den allmänna ergonomiska aspekten som väldigt viktigt.

Hur har ni tänkt att möblera era klasssrum?
De kommer förmodligen att bli lite olika men vi kommer att ha dem två och två och naturvetenskapliga ämnen kommer att få dem först och de kommer där att fungera som arbetsstationer.

Hur ser du på er digitalisering och hur jobbar ni med att få in detta på ett smart sätt i klassrummet?
Vi jobbar med en till en (en enhet/elev) här och det är något som är här för att stanna. Då vi har idrott som inriktning är rörelse utanför klassrummet inget större problem för oss men vi ser egentligen att en enhet per elev kan gör det möjligt att jobba mer varierat och att det blir ännu enklare att jobba flexibelt och fritt. Vi tittar redan nu t.ex. på virituellt klassrum och vad det skulle innebära för oss i framtiden.

Det låter spännande, tack för pratstunden och lycka till med ert arbete!
Tack så mycket!

Carin Rosjö
Rektor Sanda Idrottshögstadium

Blackebergsskolan F-6, Bromma

Blackebergsskolan F-6, Bromma

Blackebergsskolan är en kommunal skola i Bromma som har förskoleklasser samt grundskoleklasser och är en F-6 skola.

Varför har ni valt att investera i StandUp Skola?
När jag blev uppringd av StandUp Skola tyckte jag att det lät som ett mycket bra komplement till de extra anpassningar som lärarna redan gör i klassrummen. Jag har många väldigt duktiga lärare som vänder ut och in på sig för att få till dessa. Som jag ser det kan StandUp borden vara ytterligare en hjälp för lärarna att kunna möta elever olika förutsättningar i klassrummen.

Vilka skäl har vägt tyngst för er?
Självklart att alla barn behöver olika. Det anser jag ska genomsyra hela vår skola. StandUp borden kan vara en del av det.

Hur har ni tänkt att möblera era klassrum?
Vi har valt att planera ut borden i flera olika klassrum. Det var många lärare som ville ha flera bord just i sitt klassrum. Nu testar vi och ser hur det faller ut och vilken effekt detta har på elevernas lärande. Den respons jag hittills fått är att vi kommer säkert köpa in fler bord längre fram.

Hur ser du på er digitalisering och hur jobbar ni med att få in detta på ett smart sätt i klassrummet?
Under nästa läsår kommer vi att sätta igång med vår plan kring digitalisering. Utgångspunkten är att det ska skapa ett mervärde för lärandet i klassrummet. T ex genom intressantare lektioner med vr-glasögon. Bättre lästräning/inlärning med plattor osv. Men vi är fortfarande i startgroparna. Andra skolor har kommit längre än vi just nu. Men vi är redo för vår resa!

Henrik Nöbbelin
Rektor Blackebergsskolan Bromma

Solbackeskolan F-6, Göteborg

Solbackeskolan är en F-6-skola som ligger vackert i norra Bergsjön i östra Göteborg.

Varför har ni valt att investera i StandUp Skola?
Många barn idag rör sig för lite. Många av eleverna på vår skola har inte någon idrottsaktivitet på fritiden. Ståborden är en av satsningarna vi gör i det hälsofrämjande arbetet på skolan. Andra satsningar är samarbetet med föreningar för idrottsaktivieter i anslutning till skolans slut. För tillfället har vi samarbete med IFK Göteborg som har en fotbollsträning per vecka för elever i åk 4-6 samt Cirkus Unik som har cirkusskola en gång i veckan för yngre elever.

Vi har också hört/ läst  att många har lättare att fokusera sig då de står upp. Har tagit till mig mycket ur boken Hjärnstark* som vi även köpt in till all personal.

Vilka skäl har vägt tyngst för er?
Hälsa.

Hur har ni tänkt att möblera era klasssrum?
Varierar, eftersom vi nu har en klassuppsättning med bord.

Hur ser du på er digitalisering och hur jobbar ni med att få in detta på ett smart sätt i klassrummet?
Vi har projektor och interaktiv tavla i klassrummet. Vi håller på att försöka utöka tillgången på iPads på lågstadiet. Det är bra om det finns några verktyg till varje klass så att de är lättillgängliga och en naturlig del i undervisningen. Inte “nu ska vi arbeta med iPads” utan “nu ska vi träna på multiplikationstabellen med hjälp av stencil/ iPads/ förhöra varandra med multiplikationskort…” – hoppas ni förstår andemeningen. Vi behöver också ge personalen förutsättningar för kompetensutveckling och har planer på att göra det lite mer under nästa läsår.

Petra Jerne
Rektor Solbackeskolan, Göteborg

*Se ett längre YouTube-klipp där författaren Anders Hansen till boken Hjärnstark berättar om hur motion och träning stärker din hjärna.

Vi har placerat ut elevborden i flera klassrum!

Vi har placerat ut elevborden i flera klassrum!

Mariebergsskolan åk 7-9, Karlstad. Vi har antagit en hälsoprofil med syfte att öka våra elevers välmående. Vi vill motverka en negativ trend med ökade hälsoproblem bland unga. Hälsoprofilen betraktas som en process och bearbetas av profilgruppen utifrån elevernas och personalens önskemål och behov, säger rektor Mikael Rundh.

Hälsoprofilen inriktar sig på såväl psykosocial- som fysisk hälsa och ska synas och märkas i Mariebergsskolans verksamhet i stort och smått under hela läsåret. Vi vill genom vår hälsoprofil lyfta fram hälsa som en naturlig del av vardagen i skolan med visionen om att ge eleverna ett livslångt förhållningssätt till goda vanor.

Profilen lutar sig mot en omfångsrik forskningsbakgrund som visar hur fysisk aktivitet främjar psykiskt välbefinnande. Det som införts är ett extra hälsopass för alla våra elever, utökade val som främjar den fysiska aktiviteten på elevens valtid, inför aktivitetsbibliotek och det fungerar på amma sätt som ett vanligt bibliotek. I det här fallet lånar man grejer som uppmuntrar till aktivitet på raster.

En del i vår hälsoprofil är att vi investerat i höj- och sänkbara bord till eleverna. Vi har borden utspridda så de finns i stort sett att tillgå i varje klassrum. Syftet är man kan välja att använda dem om man önskar och hittills har det varit ett framgångsrikt koncept då de används frekvent av många olika elever. De står strategiskt till i klassrummen och används för våra elever på högstadiet, åk 7-9. Vissa har valt att ha dem längst fram och några har valt att ha dem längre bak i klassrummet. Möjligheten att flytta dem på ett enkelt sätt i klassrummet är uppskattat och kanske till och med ett måste inom skolans värld.

Det är lite svårt att  utvärdera arbetsmiljön efter så kort men det som framhävts är att det är väldigt uppskattat med borden. Kommentarer som: “Skönt att få stå då vi sitter stora delar av dagen.”, “Elever som har mycket energi i kroppen mår bra av att få stå upp under lektioner.”

Bilder: Karlstad Kommun

80 höj- och sänkbara bord till Skanör Falsterbo Montessoriskola!

80 höj- och sänkbara bord till Skanör Falsterbo Montessoriskola!

Skanör Falsterbo Montessoriskola. Vi investerade i ActiveS elevbord eftersom vi tror att stillasittande allt för länge gör att man koncentrerar sig sämre och inte är lika aktiv under lektionerna. Att kunna växla mellan att sitta och stå gör att man blir piggare – också bra med individuella bord så att alla kan bestämma själva när de vill resa/sätta sig, säger rektor Nina Sennö.

Vi har valt att placera borden i högstadieklasserna, det är även där vi har våra personalkonferenser vilket gör att även pedagogerna använder dem.

Borden är lättmöblerade vilket gör att vi flyttar dem vid behov, i u-form, rader eller i grupper.

Vi arbetar med att öka fysisk aktivitet och minska stillasittandet genom så kallade “brain breaks” och rörelse på schemat. Vi har också borden höga vid start av alla lektioner.

Vi tycker oss ha märkt en skillnad i arbetsmiljön sen vi fick borden, engagemanget under lektioner och personalkonferenser har ökat sedan vi har möjlighet att stå upp under arbetsdagen.

Bilder från Skanör Falsterbo Montessoriskolas facebooksida.