Partnerskap

Ensam är inte lika stark. Läs mer om ActiveS samarbeten med andra aktörer som brinner för barn och rörelse.

Generation Pep!

Som samarbetspartner och “Peppare” stöttar vi Generation Peps arbete för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Förutom ett direkt samarbete i tävlingen Sveriges Piggaste Klassrum sprider vi aktivt Generation Peps budskap och deltar i olika kunskapshöjande initiativ som Pep Dagen i Hagaparken. På organisationens hemsida finns massor av tips och information som berör barn och ungas hälsa. Kolla även in Pep Skola – ett kostnadsfritt stöd tillgängligt för skolor som vill inför mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen.