Föreläsningar

Vårt engagemang slutar inte när en skola investerat i ActiveS produkter. Då börjar det viktigaste – att inspirera och förmedla kunskap om varför och hur våra produkter ska användas för störst nytta. Precis som att det ofta ingår en PT-timme när du anmäler dig till ett nytt gym.

Vår personal åker också gärna ut till din skola för ett förutsättningslöst samtal om hur du kan hitta lösningar för mer rörelse i ditt klassrum. Kontakta ActiveS för ett möte.

För dig som vill arrangera en föreläsning eller workshop för personal eller kollegor samarbetar vi med Hjältebolaget och med Martin Lossman.

Hjältebolaget erbjuder bland annat föreläsningen Låt din hjärna blomma . Intressant och faktaspäckat om hjärnans 100 miljarder nervceller som formar våra tankar, känslor, minnen, drömmar och idéer.

Martin Lossman har gedigen kunskap inom området fysisk aktivitet för hälsa och inlärning. Han kan inspirera och upplysa om samband mellan pulsträning och minne, psykisk ohälsa och stress, risker med att sitta still, och mycket mer.

Hör av dig till ActiveS för att boka in en med Hjältebolaget eller Martin Lossman.