Actives vision

Vad kan vi göra åt sittsjukan?
Med ökad kunskap om vikten av att hålla kroppen i rörelse, i kombination med oroande mätningar om barn och ungas hälsovanor, har samhället fått upp ögonen för sittsjukan. Och under de senaste åren har fysisk aktivitet i skolan diskuterats flitigt. Senast 2018 fick Skolverket i uppdrag att lämna förslag på mer rörelse i skolan.

Mot den bakgrunden började vi på Matting, med 40 års erfarenhet av att skapa sunda kontorsmiljöer, fundera på vårt bidrag till minskat stillasittande. Många vuxna har ju lärt om och står nu upp och jobbar. Varför gör inte barn det? På den vägen är det och 2014 startade Matting AB affärsområdet ActiveS – för en mer aktiv skola.

ActiveS Elevbord lanseras
Tillsammans med designer Dan Ihreborn, började vi (2014) snickra på ett höj- och sänkbart bord för skolvärlden. Att kunna växla mellan att stå upp och sitta under lektionstid är en till synes liten förändring, men samtidigt enkel att genomföra och studier såväl som verkligheten har visat att kropp och knopp mår bra av att stå.

Att sälja in något nytt och normbrytande till skolans värld var till en början inte helt enkelt. Det tog tid att sätta sig in i vad elever behöver, vad pedagoger och rektorer prioriterar och hur läroplaner och upphandlingar fungerar. Men den positiva responsen på bordet gav energi. Sortimentet växte snabbt från bord till underlag för att orka stå längre, till balansbrädor, sittbollar och rörelsehörnor. Och fler spännande och efterfrågade grejer ligger i pipeline.

Samarbete en del av vårt DNA
ActiveS vision är att skapa förutsättningar för minskat stillasittande och ökad rörelse för elever. För att nå dit krävs samarbete. Vi har expertis om hälsosamma arbetsmiljöer, men vi utvecklar våra ideer och produkter i tajt samarbete med med de som sitter, står, bestämmer, lär och verkar i skolans miljöer.

Och vårt engagemang slutar inte när en skola valt att investera i våra produkter. Då börjar det roliga och viktigaste – att sprida kunskap om hur och varför vi mår bra av mindre stillasittande och mer rörelse. Vi är ambassadörer för Generation PEP och tillsammans med bland annat Hjältebolaget erbjuder vi inspirerande föreläsningar. Bara tillsammans kan råda bot på sittsjukan!

Schyssta lösningar som gör skillnad
Vårt motto var och är alltjämt att våga vara uppstickare. Att hitta lösningar som gör verklig skillnad för eleven och som är enkla att implementera i pedagogiken. Vi verkar för en bra sak, och vill såklart inte att tillverkningen av våra produkter ska vara dålig för något eller någon. Därför ser vi till att göra det vi kan för en schysst produktion.

Från Alingsås, till Sverige, till världen
ActiveS är en del av Matting AB, en av Sveriges och nordens största distributörer och tillverkare av ergonomiska datamiljö- och kontorsprodukter, arbetsplats- och entrémattor. Huvudkontoren ligger i Alingsås, men vi finns även i Köpenhamn och Ålborg.

De skandinaviska länderna är föregångare vad gäller minskat stillasittande, och är ActiveS huvudmarknader just nu. Men på sikt ser vi marknaden som global.