80 höj- och sänkbara bord till Skanör Falsterbo Montessoriskola!

Skanör Falsterbo Montessoriskola. Vi investerade i ActiveS elevbord eftersom vi tror att stillasittande allt för länge gör att man koncentrerar sig sämre och inte är lika aktiv under lektionerna. Att kunna växla mellan att sitta och stå gör att man blir piggare – också bra med individuella bord så att alla kan bestämma själva när de vill resa/sätta sig, säger rektor Nina Sennö.

Vi har valt att placera borden i högstadieklasserna, det är även där vi har våra personalkonferenser vilket gör att även pedagogerna använder dem.

Borden är lättmöblerade vilket gör att vi flyttar dem vid behov, i u-form, rader eller i grupper.

Vi arbetar med att öka fysisk aktivitet och minska stillasittandet genom så kallade “brain breaks” och rörelse på schemat. Vi har också borden höga vid start av alla lektioner.

Vi tycker oss ha märkt en skillnad i arbetsmiljön sen vi fick borden, engagemanget under lektioner och personalkonferenser har ökat sedan vi har möjlighet att stå upp under arbetsdagen.

Bilder från Skanör Falsterbo Montessoriskolas facebooksida.