360 elevbord finns nu på Ekens skolan, Stockholm

Ekens skola är en kommunal grundskola för årskurserna 7-9 i Stockholms kommun. De startade sin verksamhet med åk 7 hösten 2018. På Ekens skola är den fysiska arbetsmiljön viktig och skolan kommer därför att vara helt skofri. Dessutom får varje klassrum en flexibel inredning med ljuddämpande mattor och gardiner överallt.

Till sina klassrum har skolan investerat i 360 st ActiveS höj- och sänkbara elevbord. De valde att göra borden än mer flexibla genom att välja till fällbarhet på bordsskivorna samt att sätta hjulpar på de främre bordsbenen. Möbleringen av borden i klassrummen är mestadels traditionell i rader eller som ett U med rader i mitten.

 • Hur kommer det sig att ni valde höj- och sänkbara bord till er nya skola?
  Det går i linje med stadens intentioner med mer rörelse i skolan. Samt att vi ville satsa på en god arbetsmiljö för elever och lärare.
 • Hur upplevs borden av elever?
  De gillar dem, men skulle behöva använda funktionen att höja och sänka borden ännu mer.
 • Hur upplevs borden av pedagoger?
  Lika bra, men de ska bli bättre på att uppmuntra eleverna att höja upp borden oftare. Detta har vi en plan för.
 • Hur arbetar ni idag med aktiva lärmiljöer?
  Vi jobbar med Brain breaks och med att få eleverna att röra på sig, men som sagt så behöver vi utveckla detta.

Vänliga hälsningar
Christina Lindgren, Rektor Ekens skola