161 elevbord till Linnankoski gymnasium i Borgå i Finland

Linnankoski gymnasium (Linnankosken lukio) i Borgå med sina ca 600 elever och är en av de största gymnasier i Finland.

Nu har Linnanskoski gymnasium fått ett nytt liv. En omfattande renovering avslutades under hösten 2018 och elever och lärare fick börja året 2019 i den nya fina skolan. Även eleverna har varit delaktiga i planering av skolan och man beslöt sig för att satsa på rörelse och på ett aktivt arbetssätt. Nu finns det  161 st ActiveS elevbord i skolan. Borden fördelades ut till klassrummen och de möblerades till flera flexibla arbetsplatser i olika former. De placeras både som enskilda bord men också i grupper i bakre delen av klassrummet. Ett aktivt arbetssätt känns väldigt naturligt för eleverna och skolan är mycket nöjda med sina nya bord.

Rektor Kaisa Ryöppy