156 elevbord till Kärköläs nya skola i Finland

Kärköläs enhetsskola består av två enheter, Guldvinge (årskurs 0-4) och Lärovägens (årskurs 5-9).

I den nya skolbyggnaden finns numera 156 höj- och sänkbara bord för eleverna i årskurs 0-4, vilket ger fantastiska förutsättningar till ett aktivt arbetssätt. Inför bygget eftersöktes flexibla alternativ till möblemang i klassrummet och då blev det ett självklart val att välja ActiveS elevbord. Den nya skolan har nu öppnats och alla är väldigt nöjda med elevborden, som också är utrustade med hjul för flexibel möblering. Dessutom valde skolan att ha extra förvaring under bordskivan. Man har möblerat med variation för olika läromiljöer – som enskilda bord, bord bredvid varandra samt olika grupperingar.

Rektor Anneli Luostarinen

Kärköläs, Finland